Články

OHROZÍ VAŠI INVESTICI POSILUJÍCÍ KORUNA?

Koruna posílí, co máme dělat? Dotazy, které slyšíme stále častěji i od našich klientů, kteří investují do otevřených podílových fondů ve světových měnách, tedy především v EUR a USD. Nemáme vše prodat a raději nakoupit v českých korunách? Je pravděpodobné brzké uvolnění pevně nastavené spodní hranice kurzu CZK/EUR. ČNB předpokládá uvolnění kurzu v horizontu měsíců. Koruna pak posílí a euro oslabí.

Proto jsme se rozhodli reagovat na blízkou budoucnost a zopakovat několik obecných principů dlouhodobého investora.

ŘÍDÍME SE FILOZOFIÍ BRATŘÍ BAŤŮ

V roce 1936 J.A.Baťa v jednom ze svých vystoupení před kamerou rozebral způsob, jakým vnímal souvislosti mezi oborem svého podnikání a potřebou lidí vlastnit produkty firmy Baťa. 

Při porovnání výkonnosti ševcovského řemesla s obutím lidí ve světě (na každého člověka na světě připadala v tu dobu jen jedna bota) konstatoval: „Pokusím se poznat chyby ve svém oboru. Ty, které překáží volné výměně statků. Chci najít cestu k nové světové spolupráci. Tu spolupráci na podkladě služby lidem.“

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY INVESTORY

Volba prezidenta USA je velkou příležitostí pro všechny investory. Již devátým dnem po sobě padá hodnota indexu S&P 500, který vyjadřuje tržní cenu pětiset nejvýznamnějších severoamerických společností obchodovaných na burze. Co se děje? Tyto firmy samy o sobě nevykazují ztrátu výkonnosti a zcela jistě nekrachují. Propady trhu má na svědomí nejistota kolem volby nového prezidenta USA. Ve strachu z politické budoucnosti stahují investoři (většinou drobní a nezkušení) své investice z trhu ve větší míře než obvykle a tím uměle sráží tržní cenu firem nejznámějšího indexu.

UMĚT PENÍZE VYDĚLAT JE DŮLEŽITÉ...

Umět peníze vydělat je důležité.  Umět je nechat pracovat ve svůj prospěch, je ještě důležitější. Je jedna věc, kterou bychom měli učit své děti o penězích. Naše děti se neučí základům financí na školách a to je veliký problém. Škola a život je naučí, jak získat práci a jak tvrdě pracovat, ale jak s vydělanými penězi naložit už přesně nevědí.

Výnosy jsou nižší, než nám marketing růžově lakuje

Z reklam a billboardů na nás útočí lákavé nabídky zhodnocení. V dobách, kdy jsou garantované výnosy bezpečných produktů blízko nule. Jedním z fíglů je zabalení produktu tak, abychom mohli mluvit o vysokém výnosu, který chce klient slyšet.
Například garantované zhodnocení 5 % (za 4 roky) nebo výnos (až) 40 % (za 4 roky). Jednoduchá finanční matematika nám pomůže podobné fígle odhalit a podívat se pod lákavý obal produktu a vidět ho v ryzí nahotě.

Zajímejte se o výnosy p.a.

STABILNÍ PŘÍJEM NEJEN V DŮCHODOVÉM VĚKU

Dnes je více než zřetelné, že státní důchody nezabezpečí budoucím důchodcům přijatelnou životní úroveň, na kterou byli zvyklí v produktivním věku. Proto se nutnost tvorby dostatečné finanční rezervy stává častým tématem rozhovorů laických i odborných. Každý, kdo nějaký majetek vytvořil nebo vytvoří, jej bude chtít také zachovat.

Jak zajistit stálý přísun peněz a přitom nevyčerpat své zdroje?

BREXIT - neopouštějte své portfolio

Jak se dalo čekat, Brexit rozkolísal trhy. Britské akcie z indexu FTSE od čtvrtka poklesly o 8%, Libra vůči koruně téměř o 5% a poklesy zaznamenaly i další světové akciové trhy. Naproti tomu zlato vyrostlo o 5%, americký dolar posílil vůči české koruně o 2,3% a rostly i ceny státních dluhopisů. Možná si kladete otázku, jaký vliv bude mít odchod Velké Británie z Evropské Unie na mé dlouhodobé investice. A možná vás napadá, zda by se změna složení Evropské Unie měla promítnout do změny složení vašeho investičního portfolia.

JAK INVESTUJÍ MILIONÁŘI V USA

Nedávno jsme narazili na zajímavý webový článek, který uveřejnil rozložení aktiv  v majetku amerických milionářů. Článek vyšel v září 2014 v německém online investičním magazínu Fondsprofessionell (www.fondsprofessionell.de) a odkazuje se na anketu časopisu Forbes mezi americkými milionáři.

Inspirující je podle našeho názoru zejména v tom, jak umí bohatí lidé v USA rozložit svůj majetek do různých typů investic. Nezaměřují se pouze na jednu nebo dvě oblasti investování, ale ochraňují svůj majetek více způsoby.

BONUS CERTIFIKÁTY JSOU RIZIKOVĚJŠÍ, NEŽ SE ZDAJÍ

Bonus certifikáty jsou často nabízeny jako konzervativní investice. Riziko bonus certifikátů je vyšší, než se na první pohled může zdát. Bonus certifikát může prodělat i přes 50 % hodnoty investice.

Pozor na bariéru

JAK INVESTUJÍ ÚSPĚŠNÍ - NOBELOVA NADACE

Jednou ze tří základních investičních strategií, které s našimi klienty sledujeme, je strategie podle vzoru Nobelovy nadace. Úspěšnost této strategie je ověřena vývojem posledních 60let. Po tuto dobu se nadace drží počátečního nastavení svých aktiv s minimálními odchylkami.

AKCIE
Rozvojové trhy 10%
Růstové společnosti vyspělý svět 15%
Hodnotové společnosti vyspělý svět (známé značky) 30%