INFLACE – NEVIDITELNÝ A NEBEZPEČNÝ NEPŘÍTEL

Největším nepřítelem každého majetku je inflace, lidově řečeno zdražování. Tedy pokud opomineme tu skutečnost, že největší překážkou v úspěšném budování majetku můžeme být my sami. Například neustálým odkládáním počátku investování a upřednostňováním okamžité spotřeby na úkor své vlastní budoucnosti.

Nicméně inflace ovlivňuje negativně všechny. Jak investory, tak i „konzumenty“ vlastních peněžních příjmů formou zvýšených životních nákladů. Podívejme se na několik číselných údajů o inflaci.              

Průměrná výše meziroční inflace v ČR za posledních 20 let ( 2000 – květen 2020 ) byla asi 2,2%. ( při této výši inflace ztratí peníze za 25 – 30 let přibližně polovinu své hodnoty )

Jen velmi málo bankovních produktů bylo schopno nabídnout srovnatelné úročení vkladů. A pokud ano, byly to peníze vázané podmínkami. (dobou vkladu , výší vkladu… )

Přitom pro velkou část občanů může být vlastní inflace podstatně vyšší, než udávaný statistický průměr. Například ve spotřebním koši pro výpočet indexu spotřebitelských cen na rok 2020 činí položka „Potraviny a nealkoholické nápoje“ asi 17,7%. Nízkopříjmové skupiny obyvatel, které vydávají na potraviny podstatně vyšší procento svých příjmů, jsou případným zdražením potravin postiženy více a mají tedy vyšší „osobní“ inflaci.

Vedle toho, že je nebezpečná, je inflace také neviditelná.Psychologové nazývají tento jev přehlížení inflace „iluzí peněz“. Pokud nám zaměstnavatel zvýší nominální příjem o 2% v roce, kdy byla inflace 4%, budeme se cítit lépe, než kdyby nám v roce s inflací 0% snížil příjem o 2%. Přesto je reálný výsledek ( po zahrnutí inflace ) zcela totožný = jsme na tom o 2% hůře.

Problém je v tom, že jsme zvyklí sledovat jen nominální hodnoty a nikoliv reálné hodnoty ( po odečtení inflace ). Není se ale čemu divit, když ze všech médií dostáváme „masáž“ o skvělých bankovních vkladech a úrocích. Nikde se ale nedozvíme, jaký byl celkový výnos bankovního produktu po odečtení inflace. Nebylo by se už čím chlubit.

Jak bojovat s inflací?

  • Začít investovat ( budovat majetek a zhodnocovat peníze i jinak, než jen formou vkladů v bankách )
  • sledovat vývoj hodnoty majetku vždy v reálných číslech, tedy i s vlivem inflace

 

23.06.2018 Krupa Březák s.r.o.