DMI-investment - Investiční kalkulačka

Vstupní údaje
Výsledek kalkulace
Celkový vklad a konečná hodnota jsou uvedeny v nominálních hodnotách. Měsíční renta je ovlivněna nastavenou výší průměrné roční inflace.