TRHY ZTRÁCÍ. JAK OCHRÁNIT MAJETEK?

Proč od počátku roku akciové trhy ztrácejí a co od nich čekat v roce 2022?

Čtyři základní faktory poklesu jsou:

1) obava z rostoucí inflace napříč vyspělými ekonomikami

2) očekávané zvýšení úrokových sazeb v USA

3) hrozící konflikt na Ukrajině

4) aktuální rychlé rozšíření nové verze Covidu 19 (Omikron)

Na politickou a ekonomickou nejistotu reagují kapitálové trhy vždy oslabováním pozic, tedy významnějším odprodejem a stahováním kapitálu do aktiv, které platí jako bezpečný přístav (hotovost, cenné kovy…)

Aktuálně ztrácí některé tituly (nejvíce technologické) i více než 10% od počátku roku. Jiným sektorům, zejména energetickým, přináší současná krize i dvojciferné zisky.

Je třeba si uvědomit, že i v běžných nekrizových dobách (rok 2021 byl výjimkou) jsou akciové trhy schopny i vícekrát ročně zakolísat o více než 10% směrem dolů.

Tomuto riziku se vyhnout nelze. Nikdo ani nemůže garantovat, že zase nepřijde větší krize a trhy neztratí mnohem více. Za posledních asi 20 let máme několik takových krizí: v roce 2000 technologická bublina, v roce 2008 hypoteční a finanční krize a počátkem roku 2020 propad trhů spojený s rozšířením Covidu.

JAK CO NEJLÉPE OCHRÁNIT SVŮJ MAJETEK DO BUDOUCNA?

1) Mějte jasnou strategii, čeho, kdy a jak chcete dosáhnout
(pokud ji ještě nemáte, začněte o ní přemýšlet)

2) Vytvořte si neprůstřelné portfólio
(nechtějte nejvyšší možný výnos spojený s vysokým rizikem ztráty, ale stabilní výnos s minimalizací ztrát)

3) Nespoléhejte se pouze na jeden typ investice
(diverzifikujte a do své investiční strategie zapojte různá aktiva, od akcií a dluhopisů přes cenné kovy a nemovitosti až po držení hotovosti a dalších alternativních investic)

4) Propadů trhů využívejte ve svůj prospěch
(nakupovat při slevách se vyplatí, uvolněte část hotovosti na nákup cenných papírů v dobách propadů trhů a nebojte se proměňovat část výnosů z cenných papírů v hotovost jako pojistku a zdroj pro nákup dalších aktiv)

Když víte co a proč děláte, žijete klidněji a dosáhnete lepších výsledků.

30.01.2022 Krupa Březák s.r.o.